- -
UPV
 
23/07/19
Notícia
Convocatòria Infraestructures GVA

Publicada la resolució per la qual es convoquen per a l'exercici 2020 subvencions per a infraestructures i equipament d'I+D+i per al període 2020-2021.

En el DOGV de 22/07/2019 s'ha publicat la resolució per la qual es convoquen per a l'exercici 2020 subvencions per a infraestructures i equipament d'I+D+i per al període 2020-2021.

El termini de presentació de sol·licituds s'obrirà el 16 de setembre.

El període d'execució serà el comprés entre l'1 de gener de 2020 i el 31 de desembre de 2021. La Generalitat finançarà fins al 90% dels costos que tinguen la consideració de subvencionables. 

Per a cada sol·licitud el pressupost subvencionable en cadascuna de les anualitats d'execució de l'activitat serà superior a 100.000 € (IVA no inclòs), i la quantia màxima a concedir per sol·licitud no podrà ser superior a 999.999 € (IVA no inclòs).

Durant la primera setmana de setembre s'informarà sobre el procés de tramitació de les ajudes en la UPV.

S'adjunta enllaç a la pàgina de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital on consultar la convocatòria i els documents necessaris per a la presentació de la sol·licitud.


EMAS upv