- -
UPV
 
31/05/19
Notícia
Premis Nacionals d'Investigació 2019

Publicada Convocatòria dels Premis Nacionals d'Investigació 2019.

Amb data 30 de maig de 2019 s'ha publicat en el Boletín Oficial del Estado la Resolució de 22 de maig de 2019, de la Secretaria d'Estat d'Universitats, Investigació, Desenvolupament i Innovació, per la qual s'aprova la convocatòria corresponent a l'any 2019 dels Premis Nacionals d'Investigació. 

L'objecte de la present convocatòria corresponent a l'any 2019 és la publicació del procediment de concessió dels Premis Nacionals d'Investigació, en règim de concurrència competitiva i aplicant els principis de publicitat, transparència, igualtat i no discriminació, en les següents modalitats:

  1. Premi Nacional d'Investigació “Gregorio *Marañón”, en l'àrea de Medicina
  2. Premi Nacional d'Investigació “Santiago Ramón y Cajal”, en l'àrea de Biologia
  3. Premi Nacional d'Investigació “Leonardo Torres Quevedo”, en l'àrea d'Enginyeries
  4. Premi Nacional d'Investigació “Pascual Madoz”, en l'àrea de Dret i Ciències Econòmiques i Socials
  5. Premi Nacional d'Investigació “Ramón Menéndez Pidal” en l'àrea d'Humanitats

Podran ser candidats dels Premis Nacionals d'Investigació els investigadors de nacionalitat espanyola la labor investigadora de la qual, independentment del país on s'haja dut a terme, constituïsca una contribució eminent al progrés de la ciència i la tecnologia. Els candidats, en el moment de la presentació de la seua candidatura, hauran d'estar en actiu i desenvolupant una labor altament significativa dins de la seua especialitat i reconeguda internacionalment.

Més informació


EMAS upv