- -
UPV
 
Administració electrònica
Administració electrònica  ...
eUPVgestió és un projecte per a incorporar al màxim la potencialitat de les noves tecnologies TIC al desenvolupament de la gestió en la UPV. Es desplega com un pla de millora del programa PEGASUS de caràcter transversal a tota l'organització de la gestió a la Universitat, que contribueix de manera rellevant a desplegar la nostra estratègia de qualitat.

Els objectius que té són:
- Millorar la qualitat de l'administració i els serveis gestionats per la UPV, per a elevar la satisfacció dels usuaris. - Assolir un nivell de referència en la utilització de les tecnologies TIC per a la gestió universitària, com correspon a una universitat tecnològica. - Contribuir a una gestió més respectuosa amb el medi ambient en el nostre àmbit competencial. - Complir la Llei 11/2007, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. - Millorar l'eficiència de la gestió a la UPV.

El Servei d'Avaluació, Planificació i Qualitat, juntament amb l'Àrea de Sistemes d'Informació i Comunicacions, és l'encarregat de desenvolupar eUPVgestió, sobretot pel que fa a l'anàlisi dels procediments, l’optimització/reenginyeria, modelatge i documentació, i també el desplegament posterior, inclosa la gestió del canvi.

EMAS upv