- -
UPV
 
Acreditació de títols oficials
Acreditació de títols oficials  ...
El Vicerectorat d'Estudis, Qualitat i Acreditació és el responsable dels plans d'estudis de les diferents titulacions i altres qüestions relacionades amb l'Espai Europeu d'Educació Superior. El Servei d'Avaluació, Planificació i Qualitat és la unitat de suport a aquest vicerectorat i a les diverses estructures responsables de títols (ERT) en les activitats relacionades amb la verificació, el seguiment, la modificació i la renovació de l'acreditació dels títols oficials.

EMAS upv