- -
UPV
 
Accés a notificacions electròniques posades a la disposició de la Universitat Politècnica de València

Accés a notificacions que afecten un òrgan de govern o estructura de gestió

La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, preveu que l'administració puga avisar de l'existència de notificacions. Per això, quan s'inicia un procediment, a més d'indicar el mitjà electrònic pel qual es desitja ser notificat, és necessari indicar l'adreça de correu electrònic, el mòbil o tots dos, a fi que es reben els avisos de notificació mitjançant correu electrònic o SMS (encara que la falta d'avís no priva d'efectes la notificació).

L'accés a les notificacions posades a la disposició de la Universitat Politècnica de València com a persona jurídica, encara que vagen adreçades a un òrgan de govern o estructura de gestió, se centralitza al Servei de Administració Electrònica i Transparència.

Des del Servei de Administració Electrònica i Transparència es comprova periòdicament l'existència de notificacions en les plataformes de notificació més rellevants:

  • Seu electrònica del Punt d'Accés General
  • Servei de notificacions electròniques mitjançant l'adreça electrònica habilitada (DEH)
  • Servei de notificacions de la Generalitat Valenciana
  • Seu electrònica de l'Ajuntament de València

Les notificacions existents en aquestes plataformes, posades a la disposició de la Universitat Politècnica de València, es descarreguen i registren electrònicament amb destinació a l'òrgan responsable d’aquesta o a l'òrgan jeràrquicament superior.

Només s’accedeix a qualsevol notificació posada a la disposició de la Universitat Politècnica de València en plataformes de notificació diferents de les anteriors després de la sol·licitud prèvia de l'òrgan responsable de la tramitació.


Procediment d'accés a notificacions electròniques posades a la disposició de la UPV

Documentació

Informació addicional

Realitzar la sol·licitud


EMAS upv