- -
UPV
 
TERMINI D'ADAPTACIÓ

El termini per a sol·licitar els alumnes l'adaptació al nou pla d'estudis de màsters modificats, tal com establix el Calendari Acadèmic del curs 2019/20 serà del 8 a l'11 de juliol de 2019, havent de presentar-la en la secretaria de l'ERT corresponent. Així mateix, la sol·licitud d'adaptació ha d'estar resolta i notificada a l'estudiant com a data límit el 22 de juliol de 2019. L'adaptació (irrevocable) es realitzarà d'acord amb la taula d'adaptacions elaborada pel màster

EMAS upv