- -
UPV
 

Docència virtual a l’ETSEGCT durant la crisi de la COVID-19

L'Escola

Titulacions de l’ETSEGCT

TFT's (TFG-TFM)

Informació Nous Alumnes

Informació de matrícula

Calendari acadèmic

Horaris

Dates d'examen

Secretaria

Normativa de Grau i Màster

Continuació d'Estudis / Reconeixements / Homologació / Títols

Expedició de Títols

Certàmens / Premis

Identitat visual corporativa

Segell EUR-ACE

Relacions amb l’empresa

Relacions internacionals

Infraestructura i serveis informàtics

Delegació d'alumnes

Biblioteca FADE-ETSIGCT

 
Infraestructura y Servicios Informáticos
 ...

La Escuela está equipada con una infraestructura informática adecuada para el desarrollo de las materias impartidas en el Centro.

Las nueve aulas de teoría están equipadas para que el profesor disponga de un ordenador conectado a una pantalla interactiva.

Los alumnos disponen de tres aulas informáticas para impartir prácticas en diferentes asignaturas y dos aulas de acceso libre para la realización de sus trabajos.

Los alumnos que quieran realizar su proyecto final de carrera disponen de un ordenador para consultar proyectos y un aula para la realización del mismo.


EMAS upv