- -
UPV
 

L'Escola

Titulacions de l’ETSEGCT

Informació Nous Alumnes

Informació de matrícula

Calendari acadèmic

Horaris

Dates d'examen

Secretaria

Normativa de grau i màster

Continuació d'Estudis / Reconeixements / Homologació / Títols

Expedición de Títulos

Certàmens / Premis

Identitat visual corporativa

Segell EUR-ACE

Relacions amb l’empresa

Relacions internacionals

Infraestructura i serveis informàtics

Delegació d'alumnes

 
PRÁCTICAS EN EL EXTRANJERO PARA TITULADOS
Relaciones con la Empresa PRÁCTICAS EN EL EXTRANJERO PARA TITULADOS  ...
PROGRAMAS para TITULADOS en el EXTRANJERO El Servicio Integrado de Empleo de la UPV gestiona los programas para TITULADOS de esta Universidad en el Extranjero. Contamos con varios programas diferentes, que ofrecen a los recién TITULADOS de la Universitat Politècnica de València la posibildad de realizar estancias en empresa en cualquier país extranjero.

EMAS upv