- -
UPV
 

L'Escola

Titulacions de l’ETSEGCT

Informació Nous Alumnes

Informació de matrícula

Calendari acadèmic

Horaris

Dates d'examen

Secretaria

Normativa de grau i màster

Continuació d'Estudis / Reconeixements / Homologació / Títols

Expedición de Títulos

Certàmens / Premis

Identitat visual corporativa

Segell EUR-ACE

Relacions amb l’empresa

Relacions internacionals

Infraestructura i serveis informàtics

Delegació d'alumnes

 
7. Rescindir una práctica en curso

Si lo que deseas es rescindir una práctica (iniciada o no) por un motivo justificado, deberás presentar un ejemplar cumplimentado a ordenador, con la firmas originales y el sello de la empresa. Se recomienda presentarlo como mínimo 10 DÍAS NATURALES antes de la rescisión de la práctica.
Documento rescisión

EMAS upv