- -
UPV
 

Docencia virtual en la ETSIGCT durante la crisis del COVID-19

L'Escola

Titulacions de l’ETSEGCT

TFT's (TFG-TFM)

Informació Nous Alumnes

Informació de matrícula

Calendari acadèmic

Horaris

Dates d'examen

Secretaria

Normativa de Grau i Màster

Continuació d'Estudis / Reconeixements / Homologació / Títols

Expedició de Títols

Certàmens / Premis

Identitat visual corporativa

Segell EUR-ACE

Relacions amb l’empresa

Relacions internacionals

Infraestructura i serveis informàtics

Delegació d'alumnes

Biblioteca FADE-ETSIGCT

 
6. Modificar una práctica en curso

Si ya has iniciado tu práctica y necesitas modificar alguna de las condiciones iniciales ( duración, dedicación, bolsa económica, tutores, proyecto formativo…). Deberás presentar un ejemplar cumplimentado a ordenador, con la firma original de todos los participantes y el sello de la empresa, como mínimo 10 DÍAS NATURALES antes de la modificación que se desee realizar.
Documento modificación

EMAS upv