- -
UPV
 

Presentació

Altres

Ensenyança universitària

PDI Convocatorias

Professorat del Departament

Investigació

Publicacions

Instal.lacions

Documents

Revista del DLA

Activitats

Novetats

 
Presentació

El Departament de Lingüística Aplicada és l'òrgan encarregat de coordinar els ensenyaments de les diferents àrees de coneixement en els Centres en què imparteix docència d'acord amb la programació docent de la Universitat i de donar suport a les activitats i iniciatives docents i investigadores del professorat.

Està constituït per les àrees de coneixement de Filologia Alemanya, Filologia Catalana, Filologia Espanyola, Filologia Francesa, Filologia Anglesa i Filologia Italiana.

La missió principal del Departament és l'organització i posada en marxa de la docència així com la investigació en Lingüística Aplicada, destacant aspectes com l'anàlisi del discurs, l'ensenyament i l'aprenentatge de llengües, la terminologia i la traducció, a més de la lingüística del corpus, l'anàlisi de llengües d'especialitat i el desenvolupament d'aplicacions tecnològiques.

Els propis estatuts del DLA assenyalen que la docència dels idiomes s'orienta a la seva aplicació pràctica dins de l'entorn tècnic del propi alumne, amb especial èmfasi en l'àrea específica de cada centre. Això situa el camp principal d'acció del Departament dins de la Didàctica d'Idiomes i la Lingüística Aplicada, i en l'Ensenyament de Llengües per a Finalitats Específiques.

Per dur a terme la docència de manera efectiva en els diferents centres dels 3 campus de la UPV, el DLA s'estructura en Unitats Docents (UD), constituïdes per grups de professors adscrits a un mateix centre on imparteixen la seva docència.

El Departament de Lingüística Aplicada ha organitzat i participat en nombrosos congressos internacionals d'associacions com AELFE Associació Europea de llengües per a fins específics), AELINCO (Associació Espanyola de Lingüística del Corpus), AESLA (Associació Espanyola de Lingüística Aplicada),
(EUROCALL (European Association for Computer-assisted Language Learning) and ISAGA (International Simulation and Gaming Association).


A més, el Departament imparteix el MÀSTER UNIVERSITARI EN LLENGÜES I TECNOLOGIA que es planteja amb una doble orientació, el de l'especialitat en terminologia i en didàctica de les llengües. D'una banda, aborda el desenvolupament d'una tasca professional de manera innovadora manejant els recursos tecnològics disponibles i de l'altra, prepara per a la investigació en el terreny de la lingüística aplicada, que incorpora avanços de la lingüística computacional.

EMAS upv