- -
UPV
 
Servei de Sistemes i Xarxes de Comunicació
Té com missió organitzar i oferir a la comunitat universitària les plataformes de comunicació, terminals i servidors corporatius necessaris per a poder suportar tots els serveis que les noves tecnologies ens oferixen, i que serveixen de base per al desenvolupament i implantació de modernes tècniques a la investigació, docència, administració i gestió universitàries.

Entre els seus serveis, podem destacar:

 • Fer arribar els serveis al lloc de treball dels usuaris que han de fer ús d'ells, d'una manera universal transparent i fàcil d'utilitzar.
 • Administrar la xarxa informàtica de la UPV, l'accés remot la mateixa, la xarxa sense fil i els sistemes d'autenticació, de manera que es pugui proveir al personal docent i investigador, al d'administració i serveis i a tots els alumnes d'accés als recursos informàtics propis, així com als de tota la Internet.
 • Gestionar la capacitat dels sistemes centrals d'informació, administrant els servidors i bases de dades que suporten les aplicacions corporatives.
 • Instal·lació i manteniment dels diversos serveis d'emmagatzematge, correu, notícies, directoris, eines de treball col·laboratiu i de sistemes d'informació en general, així com la coordinació dels mateixos amb la resta de xarxes acadèmiques nacionals i internacionals.
 • Administració d'equips multi-usuari d'altes prestacions, que donen suport a les aplicacions científiques i d'investigació.
 • Gestiona la instal·lació de llicències de programes antivirus, actualitzacions de programari i elements de protecció de sistemes.
 • Coordina els diferents serveis instal·lats en les aules informàtiques i en els diferents centres i unitats de la universitat.
 • Gestió de còpies de seguretat i recuperació de dades.
 • Gestiona els serveis multimèdia avançats, com retransmissió d'esdeveniments per Internet, telefonia i televisió IP, producció de continguts docents (Polimèdia, laboratoris virtuals, etc.).
 • Administra el centre de visualització 3D i realitat virtual immersiva.
 • Prospecció dels avanços tecnològics en els sistemes d'informació i en les comunicacions, i desenvolupament de projectes d'implantació de nous serveis o funcionalitats.
 • Gestiona la integració i compatibilitat d'equips i aplicacions en els sistemes corporatius de la universitat.
 • Organització del servei integrat d'atenció als usuaris de les aplicacions informàtiques de la universitat, encarregat de les consultes, incidències i problemes produïts.

EMAS upv