- -
UPV
 
Normativa
La Universitat Politècnica ofereix a la comunitat universitària multitud de serveis i recursos informàtics com complement a les seues activitats acadèmiques, d'investigació i gestió.

A canvi, els usuaris es comprometen a respectar en tot moment les instal·lacions i l'equipament, així com a utilitzar els serveis i les eines amb la deguda correcció.

A més, haurien de complir amb les disposicions de caràcter general que estableix la legislació i, si escau, seguir les instruccions del personal de l'ASIC.


EMAS upv