- -
UPV
 

Informació General

LA DOCENCIA EN LA FADE

Protocolo comunicación casos COVID

Titulaciones de Grado

Dobles Grados

Dobles Grados Internacionales

Postgrau

Títols Propis FADE

INFORMACIÓN MATRÍCULA CURSO 2021/2022

INFORMACIÓN MATRÍCULA CURSO 2022/2023

Horarios 2022/2023

Informació Secretaria

Integridad Académica

Biblioteca digital UPV

Servicios Informáticos

Actividades con Secundaria

Pràctiques en Empreses

Relacions Internacionals

Emprendimiento en la FADE

Consejo Asesor

Càtedres d'Empresa

Generación Espontánea

Jornadas Docencia

Delegació d'Alumnes

Enllaços

Medioambiente

Documentacion Interna

 
El nostre Patró

SANT FRANCESC DE BORJA, PATRÓ DE LA FACULTAT D'ADE


Al començar el seu funcionament la Facultat, es va designar Sant Francesc de Borja, patró de la Facultat d'ADE. Va haver-hi molts motius per a això: sant valencià, fundador de la Universitat de Gandia i excel·lent administrador.
Carlos V va anomenar en 1539 a Sant Francesc de Borja, llavors marqués de Llombai, el seu lloctinent general a Catalunya. En 1542 li va reconéixer el seu just títol de duc de Gandia, en el que va succeir a son pare. Dos mesos després de morir la seua esposa (1546) va decidir fer-se jesuïta.
El col·legi de la Companyia de Jesús a Gandia va ser el primer a Europa dels que es van obrir per a alumnes no jesuïtes, i el 4 de novembre de 1547, per butla del papa Pau III, va ser elevat a la categoria d'Universitat. Allí va fer els seus estudis Sant Francesc i es va doctorar en 1550.
El 4 de febrer de 1551, després d'un viatge a Itàlia on va parlar amb Sant Ignasi, va tornar a Espanya, renunciant als seus títols i possessions i prenent l'hàbit religiós previ permís de Carlos V. Va ser ordenat sacerdot el 23 de maig de 1551, renunciant al cardenalat, per al que havia sigut proposat per l'emperador, en diverses ocasions.
Sant Ignasi va anomenar a Borja comissari general per a les províncies d'Espanya i Portugal, fundant el primer noviciat de la Companyia a Espanya. Carlos V, ja retirat en Yuste, va cridar dos vegades a Sant Francesc per a demanar-li consell i, en l'hora de la seua mort, va desitjar tindre-ho al seu costat, designant-li el seu executor testamentari.
Borja va ser anomenat general de la Companyia el 2 de juliol de 1565. En el seu govern va potenciar els estudis, i a les seues gestions es va deure l'església del Gesú de Roma. Durant esta època es van fundar les primeres missions jesuítiques a Florida, Mèxic i Perú. Va morir a Roma el 30 de setembre de 1572, sent beatificat en 1624 i canonitzat en 1671. Se celebra la seua festa el 3 d'octubre, per la qual cosa en la Facultat s'adapta al calendari escolar.
És patró de Gandia, de la Noblesa espanyola i de la Cúria General de la Companyia de Jesús.

Bibliografia:

M. Batllori, "La familia Borja", Valencia 1994.A. Casals, L'emperador i els catalans. Catalunya a l'imperi de Carles V (1516-1543), Barcelona 2000.
E. García Hernán, "Francisco de Borja, Grande de España", Valencia 1999.
E. García Hernán, "Francisco de Borja y el Barroco", Real Academia de Cultura Valenciana. Serie Histórica, nº 23, Valencia 2002.
I. Ipaguirre S.I. "Francisco de Borja visto a través de sus Biógrafos", Manresa 44 (1972) 195-206.
B. Pardo Molero, "La defensa del Imperio. Carlos V, Valencia y el Mediterráneo", Madrid 2001.

Telf. 963879274 - Fax. 963879275 - E-Mail: ade@upv.es

EMAS upv