- -
UPV
 
Foto principal

A LA COMUNITAT UNIVERSITÀRIA DE LA FACULTAT D'ADE

La nostra Facultat d'Administració i Direcció d'Empreses de la Universitat Politècnica de València (UPV) impartix la Llicenciatura en Administració i Direcció d'Empreses (ADE), la Diplomatura en Gestió i Administració Pública (GAP) i els estudis de Postgrau de Màster en Direcció Financera i Fiscal (MDFF) i el Màster en Gestió d'Empreses, Productes i Servicis (MGEPS). Està en la seua primera edat, però creiem que tots, professorat, alumnat i personal d'administració i servicis, desitgem veure un centre puixant que es conega per la qualitat de les ensenyances impartides, així com per la seua contribució a l'entorn socioeconòmic i tinga un bé guanyat prestigi.

RSS
 

EMAS upv