- -
UPV
 

Informació General

JORNADAS FADE

Información Matrícula Curso 2017/2018

Grado ADE

Grado GAP

Doble Grado ADE + Teleco

Doble Grado ADE + Ing. INF.

Postgrau

Administració

Llicenciatura ADE

Diplomatura GAP

Programa Internacional del Grado en Administración y Dirección de Empresas

Títols Propis FADE

Pràctiques en Empreses

Relacions Internacionals

Càtedres d'Empresa

Acords

Delegació d'Alumnes

Enllaços

 
Foto principal

A LA COMUNITAT UNIVERSITÀRIA DE LA FACULTAT D'ADE

La nostra Facultat d'Administració i Direcció d'Empreses de la Universitat Politècnica de València (UPV) impartix la Llicenciatura en Administració i Direcció d'Empreses (ADE), la Diplomatura en Gestió i Administració Pública (GAP) i els estudis de Postgrau de Màster en Direcció Financera i Fiscal (MDFF) i el Màster en Gestió d'Empreses, Productes i Servicis (MGEPS). Està en la seua primera edat, però creiem que tots, professorat, alumnat i personal d'administració i servicis, desitgem veure un centre puixant que es conega per la qualitat de les ensenyances impartides, així com per la seua contribució a l'entorn socioeconòmic i tinga un bé guanyat prestigi.

RSS
 

EMAS upv