- -
UPV
 
Què necessite

Abans d'iniciar l'automatrícula és imprescindible que conegues el contingut del teu pla d'estudis. Si la teua carrera inclou matèries optatives en primer curs, hauràs de planificar amb antelació les teues preferències. Tingues en compte que els grups de matrícula tenen una capacitat limitada i és possible que no trobes plaça en la matèria optativa de la teua primera preferència, per la qual cosa és convenient que hages pensat en alguna alternativa. Igualment, la capacitat dels grups en matèries bàsiques o obligatòries és limitada, per la qual cosa has de revisar els horaris de cada grup per a saber exactament en quines franges horàries tindràs les teues classes.

Amb caràcter general, les titulacions de grau han definit grups genèrics per a facilitar la matrícula als estudiants de nou ingrés.

Aquesta informació la pots trobar en l'apartat corresponent al teu centre i titulació

Recorda que abans de la matrícula has de completar adequadament l'apartat de les dades de caràcter personal.

Per a completar-lo has de tenir preparat:

• PIN o clau d'accés, si no la recordes, informa't ací de com obtenir-ho.

• Dades bancàries del compte on procedisca carregar l'import de la teua matrícula si optes per la domiciliació bancària. En aquest cas perquè la UPV puga realitzar el càrrec bancari, és necessari gestionar l'autorització a la Universitat Politècnica de València per al càrrec bancari de les taxes acadèmiques, que haurà d'estar emplenada amb les dades i signatura del titular del compte bancari, juntament amb la documentació acreditativa d'aquesta titularitat (còpia de fulla de la cartilla bancària o de les dades bancàries obtingudes per banca electrònica on figure el titular o titulars del compte, o document expedit per l'entitat bancària corresponent, on s'especifique dit titular o titulars). Rebràs informació sobre com procedir a través d'un correu electrònic.

• En cas que preferisques pagar mitjançant targeta de crèdit, simplement hauràs d'assenyalar aquesta opció i en els primers dies de setembre rebràs un correu electrònic amb les instruccions per a realitzar el pagament.

• Document acreditatiu de ser beneficiari d'alguna exempció o bonificació. Consulta documentació.

• Document que acredite la teua condició d'ingrés.

Solament per a alumnes dels campus d'Alcoi i Gandia,1 fotografia de carnet en format jpg, que complisca amb la Normativa de les fotografies per a acreditacions UPV . Aquesta fotografia podràs pujar-la mitjançant un fitxer electrònic des de la teua intranet. També podràs fer-te la fotografia quan acudisques a un dels punts d'emissió del carnet universitari. Per a la sol·licitud del carnet universitari, informa't ací

Pots pujar còpia d'aquests documents a través de l'opció habilitada a aquest efecte en la teua intranet, apartat Secretaria Virtual, matrícula.

La UPV, si marques la casella corresponent al teu consentiment, podrà comprovar d'ofici l'autenticitat de la informació consignada en algun d'aquests apartats (discapacitat, família nombrosa …). Però no totes les Comunitats Autònomes tenen habilitades aquesta opció, per la qual cosa és possible que des del teu centre d'estudis et siga requerida una acreditació documental a l'inici del curs.

En aqueix cas, el document original que se't requerisca i pujar la còpia del mateix en l'aplicació.


EMAS upv