- -
UPV
 
Grupo de Análisis de Lenguas de Especialidad
El Grup d'Anàlisi de Llengües d'Especialitat (GALE), del Departament de Lingüística Aplicada, té com a objectiu la investigació sobre l'ús del llenguatge en les seves diferents manifestacions. Això implica l'estudi de les llengües alemanya, catalana, espanyola, francesa i anglesa en contextos de comunicació especialitzada, tant en la seva forma escrita com oral. Es treballen dues línies d'investigació: d'una banda, l'anàlisi del discurs engloba estudis sobre la perspectiva de la teoria del gènere, la pragmalingüística, terminologia i traducció, lingüística de corpus, així com lingüística cognitiva. D'altra banda, la línia d'investigació de l'ensenyament de llengües i avaluació se centra en la docència especialitzada en l'àmbit universitari, abordant entre altres temes l'ús de les TIC a l'aula i l'estudi de l'ús de tècniques d'avaluació en llengües estrangeres . GALE el conformen 16 professors del Departament, tots ells estan involucrats en nombrosos projectes d'investigació, així com en la creació de corpus i eines per a la seva anàlisi.
Coordinación de inglés II y biología celular en el grado de biotecnología para la realización de actividades de aprendizaje autónomo y colaborativo. estudio de evaluación conjunta en prácticas de labo
Coordinación de inglés II y biología celular en el grado de biotecnología para la realización de actividades de aprendizaje autónomo y colaborativo. estudio de evaluación conjunta en prácticas de laboratorio

EMAS upv