- -
UPV
 
 
DISSENY I PROJECTE

Dissenyar, dirigir i avaluar una idea de manera eficaç fins a concretar-la en un projecte.

Un projecte és un esforç que es duu a terme en un temps determinat per a aconseguir l’objectiu específic de dissenyar i crear un servei o producte únic, mitjançant la realització d’una sèrie de tasques i un ús efectiu de recursos. El desenvolupament d’aquesta competència afavoreix que l’estudiant aprenga fent coses i integrant coneixements i habilitats de diferents àmbits disciplinaris. A més, a més, ho durà a terme desenvolupant habilitats intel·lectuals d’alt nivell, promovent l’aprenentatge i el treball autònom, el treball en equip i l’autoavaluació.

Nivells de domini Activitats formatives Procediments d’avaluació

Activitats formatives

Per al desenvolupament d'aquesta competència podem realitzar algunes de les següents activitats formatives:

  • Activitats grupals
  • Exposicions orals
  • Lliçó magistral
  • Lectures
  • Projectes
  • Redacció d'informes
  • Tutories planificades

EMAS upv