- -
UPV
 

Ajudes de menjador

Ajudes de menjador

Oberta, fins al pròxim 6 de setembre, la fase 1 del termini de sol·licituds de bons

A fi que cap persona quede exclosa de l'estudi universitari per raons econòmiques, la Universitat Politècnica de València (UPV) ha convocat les ajudes de menjador entre l'alumnat matriculat en estudis oficials de grau o màster.

L'adjudicació de les ajudes es durà a terme en dues fases. La primera (ordinària) té el termini de sol·licitud obert fins al pròxim 6 de setembre i distribuirà el 85% dels bons disponibles. La segona (extraordinària, únicament per a aquells estudiants que hagen hagut de matricular-se en una data posterior a la de finalització de la fase 1) concedirà el 15% restant entre les sol·licituds presentades del 16 al 30 de setembre.

Requisits econòmics i acadèmics

Les ajudes s'adjudicaran a l’estudiantat que, en el curs acadèmic anterior, va superar el 40% dels crèdits en els quals es va matricular, si aquests superaven els 40 ECTS (temps complet), o el 50% si estava matriculat a temps parcial (40 ECTS o menys).

Les sol·licituds de qui compleix els requisits acadèmics es prioritzen d'acord amb la renda per càpita de la unitat familiar, fins a un màxim de 8.000 euros, en ordre creixent, fins a esgotar el nombre d'ajudes convocades.

La determinació de la unitat familiar, el càlcul de la situació econòmica familiar i els criteris d'adjudicació es poden consultar en les bases completes de la convocatòria.

No aprofitar el 90% dels vals concedits implica la pèrdua de l'ajuda

Amb l'objectiu d'utilitzar la quantitat més gran possible de vals i aconseguir que el major nombre possible de sol·licitants es beneficien d'aquests, es durà a terme un control dels bons consumits.

Així, a aquelles persones beneficiàries que el 31 de gener de 2023, sense causa prou justificada segons el parer de la Comissió d'Acció Social, no hagen usat almenys el 90% de l'ajuda concedida fins aquesta data, els serà revocada l'ajuda, i es reassignaran els bons a sol·licitants que es troben en la llista d'espera.

De la mateixa manera, a la finalització del segon semestre (31 de juliol de 2023), les persones beneficiàries que no hagen aprofitat el citat 90% dels vals concedits sense justificació suficient, no podran obtenir l'ajuda de menjador el primer semestre del curs 2023-2024.

L'ús indegut de l'ajuda (només és vàlida per al menú del dia) o l'ús per persones diferents de la titular, provoca la revocació d'aquesta.

Com se sol·licita l’ajuda de menjador?

Qualsevol alumna o alumne interessat pot sol·licitar l'ajuda de menjador (entre 10 i 80 bons) emplenant el formulari, accessible per via telemàtica, que es troba disponible en la informació personalitzada de l'alumnat (Intranet).

(29/07/2022)EMAS upv