- -
UPV
 
Matrícula a temps parcial
EPSG-Administración Secretaria Títols de Grau i Masters Progrés i permanència (Graus i Masters) Matrícula a temps parcial  ...
Matrícula a temps parcial regulada en l'art. 5 de la Normativa de Progrés i Permanència. La sol·licitud de matrícula a temps parcial es realitza a través de la Intranet de l'alumne, en els terminis establerts per a cada curs.

EMAS upv