- -
UPV
 
Información general

El servei audiovisual del campus de Gandia ha adquirit, el març de 2010, la infraestructura necessària per realitzar videoconferència i audioconferència per IP, des de les nostres instal.lacions, a qualsevol lloc on hi haja la infraestructura necessària. Aquest equip ens permet enviar i rebre senyal de vídeo, ordinador i so simultàniament en qualitat HD, i dóna la possibilitat, entre altres, de realitzar lectures de projectes fi de carrera, reunions, jornades, congressos, ...



Les característiques de l'equip de videoconferències són les següents:



EMAS upv