- -
UPV
 

Generador equivalent de Thévenin

Meseguer Dueñas, José María; Al modificar un circuit elèctric resulta, de vegades, més avantatjós fer ús del generador equivalent d'iniciar els càlculs des del principi. El el vídeo es defineix el concepte de generador equivalent (de Thévenin), es desenvolupa la metodologia per obtenir el generador equivalent d'un circuit elèctric, i s'inclou un exemple d'aplicació. Generador equivalent de Thévenin http://hdl.handle.net/10251/135848


EMAS upv