- -
UPV
 

Coordenades d'un vector respecte a una base i bases ortonormals en Rn

Fuster Capilla, Robert Ricard; Definim les coordenades d'un vector de R^n respecte a una base i expliquem com calcular-les. A més a més, mostrem el cas especial del càlcul de coordenades respecte a una base ortonormal. Coordenades d'un vector respecte a una base i bases ortonormals en Rn http://hdl.handle.net/10251/83336


EMAS upv