- -
UPV
 

C2. Assecar - bastar - prevenir - remugar

Explicació dels contextos en què es fan servir, amb precisió i correcció, els doblets lèxics i els falsos sinònims: assecar/eixugar, abastar/bastar, prevenir/ preveure i rumiar/ remugar. Giner I Salva, E. (2014). C2. Assecar - bastar - prevenir - remugar. http://hdl.handle.net/10251/39379


EMAS upv