- -
UPV
 

Raonament probabilístic: representació i inferència

Juan Císcar, Alfonso; Sanchis Navarro, José Alberto; Civera Saiz, Jorge; Els objectius formatius de l'objecte d'aprenentatge són: * Representar el coneixement en termes probabilístics * Inferir coneixement probabilístic mitjançant les regles suma i producte del càlcul de probabilitats * Aplicar el concepte de variables independents a la representació de coneixement probabilístic * Inferir coneixement probabilístic mitjançant el teorema de Bayes http://hdl.handle.net/10251/64771


EMAS upv