- -
UPV
 

Preparació d'una dissolució 1: preparació d'una disolució aproximada a partir d'un reactiu sòlid (V)

Es descriu el procés que s'ha de seguir per a preparar una dissolució de concentració aproximada a partir d'un reactiu sòlid al laboratori de química Torres Cartas, S. (2009). Preparació d'una dissolució 1: preparació d'una disolució aproximada a partir d'un reactiu sòlid (V). http://hdl.handle.net/10251/5717


EMAS upv