- -
UPV
 

Producte d'inverses i caracteritzacions de la invertibilitat

Càlcul de les inverses de les matrius elementals. Propietats del producte d'inverses. Diverses caracteritzacions de les matrius invertibles. Fuster Capilla, RR. (2016). Producte d'inverses i caracteritzacions de la invertibilitat. http://hdl.handle.net/10251/63589


EMAS upv