- -
UPV
 

Teorema de Rouché

Fuster Capilla, Robert Ricard; Presentació i justificació del teorema de Rouché, per discutir un sistema lineal a partir dels rangs de les matrius de coeficients i ampliada d'un sistema lineal. http://hdl.handle.net/10251/63582


EMAS upv