- -
UPV
 

Lleis de Kirchhoff

Meseguer Dueñas, José María; A partir de la conservació de la càrrega i de la característica de camp conservatiu de el camp elèctric, les lleis de Kirchhoff, en una xarxa elèctrica, ens donen una relació per a les intensitats de corrent que arriben a un nus, i per la suma de les diferències de potencial al llarg d'un llaç. Aquestes dues lleis són les bases dels mètodes de resolució de xarxes elèctriques, que ens permeten obtenir les intensitats de corrent en qualsevol punt d'una xarxa, i les diferències de potencial entre qualsevol parell de punts. http://hdl.handle.net/10251/135849


EMAS upv