- -
UPV
 

Sistema LTI analógicos: Respuesta al impulso h(t)

Bernabeu Soler, Pablo Andrés; Aquest objecte, permet al alumne entendre el per què de l'operació convolució en sistmes LTI. Es pretend que l'alumne entenga el posicionament fisic del integrant de l'operació convolució, així com la relació entre els instants finals e inicials del senyal de sortida d'un sistema LTI amb el senyal d'entrada i la resposta al impuls. http://hdl.handle.net/10251/123515


EMAS upv