- -
UPV
 

Funcions discriminants

Juan Císcar, Alfonso; Sanchis Navarro, José Alberto; Civera Saiz, Jorge; Els objectius formatius de l'objecte d'aprenentatge són: * Aplicar funcions discriminants * Calcular la frontera de decisió entre dues classes * Identificar el tipus de frontera de decisió * Calcular les regions de decisió d'un classificador * Obtenir i identificar classificadors equivalents http://hdl.handle.net/10251/64772


EMAS upv