- -
UPV
 

Tensions tangencials degudes al tallant. Tensions tangencials en seccions plenes: distribució de Zhuravski

En el present vídeo es demostra, pas a pas, l¿expressió de la distribució de Zhuravski, que permet calcular la tensió tangencial deguda a l¿esforç tallant en un punt d¿un element estructural. Es pretén que la persona que el visualitze siga capaç de interpretar i relacionar tots els conceptes que intervenen al llarg de la demostració. Lapuebla Ferri, A. (2018). Tensions tangencials degudes al tallant. Tensions tangencials en seccions plenes: distribució de Zhuravski. http://hdl.handle.net/10251/101950


EMAS upv