- -
UPV
 

Velocitat duna reacció química: Efecte de la concentració d'un reactiu

En aquest video es mostra l'efecte de la concentració d'un reactiu en la velocitat d'una reacció química. Es veu com al augmentar la concentració del reactiu, la velocitat de reacció augmenta. Meseguer Lloret, S.; Torres Cartas, S. (2011). Velocitat duna reacció química: Efecte de la concentració d'un reactiu. http://hdl.handle.net/10251/10817


EMAS upv