- -
UPV
 

El relatiu neutre

Escrivá Fuster, Débora; Explicació del tipus d'oració en què apareix el pronom relatiu neutre i les formes de què disposa, d'acord amb el nivell de formalitat de la llengua. El relatiu neutre http://hdl.handle.net/10251/30657


EMAS upv