- -
UPV
 

La pendent del terreny

El pendent del terreny és un concepte que ha de ser tingut en compte en qualsevol estudi agroforestal de cara a qualsevol actuació sobre el relleu. La relació cotes, longitud expressades en percentatge ens oferix una xicoteta imatge del relleu de la zona. Moreno Ramón, H. (2010). La pendent del terreny. http://hdl.handle.net/10251/8004


EMAS upv