- -
UPV
 

El problema del gasoducte i algunes variacions. Plantejament i esquema

Blanes Doménech, José Salvador; Plantejament i resolució pas a pas, amb implementació POSIX, d'exercicis de concurrència fonamentats en un clàssic http://hdl.handle.net/10251/1248


EMAS upv