- -
UPV
 

Aprenentatge d'HMMs: re-estimació per Viterbi

Juan Císcar, Alfonso; Sanchis Navarro, José Alberto; Civera Saiz, Jorge; Els objectius formatius de l'objecte d'aprenentatge són: 1) Descriure el criteri de màxima versemblança per a l'estimació de paràmetres d'un model de Markov ocult; i 2) Aplicar l'algorisme de re-estimació per Viterbi. http://hdl.handle.net/10251/79878


EMAS upv