- -
UPV
 

Convolución Sistemas Discretos: Señales duración Finita

El present objecte presenta un mètode per a resoldre la convolució basat en la descomposició del senyal d'entrada i de la resposta al impuls en funcions escalons. És un mètode diferent al mètode gràfic. En aquest mètode matemàtic les zones per a obtindre la convolució són obtingudes mitjançant la pròpia resolució matemàtica. Bernabeu Soler, PA. (2019). Convolución Sistemas Discretos: Señales duración Finita. http://hdl.handle.net/10251/123382


EMAS upv