- -
UPV
 

Multiplicació de matrius. Productes de files i columnes

Fuster Capilla, Robert Ricard; Introducció dels productes matriu-vector i fila-matriu, entesos com a combinacions lineals de les columnes o de les files de la matriu, i fila-columna. http://hdl.handle.net/10251/65861


EMAS upv