- -
UPV
 

Determinació de nitrits en mostres d'aigua: preparació de disolucions

Torres Cartas, Sagrario; En el vídeo es mostra com es preparen les dissolucions patró i les dissolucions de mostra per a poder determinar la concentració de nitrits en aigua. La preparació de dissolucions patró i mostra és un procediment comú en moltes altres tècniques instrumentals d'anàlisi química. http://hdl.handle.net/10251/13187


EMAS upv