- -
UPV
 

Màster Universitari de Gestió de la Informació Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València

Màster Universitari de Gestió de la Informació

90 crèdits

Crèdit 35,34€
(2022/2023)
Permet accedir a beques

places
(2022/2023)

Introducció

La producció, la gestió i l'accés a la informació estan experimenten en l'actualitat canvis profunds, que en fan una realitat omnipresent: les empreses treballen amb processos i productes digitals; els organismes públics es comprometen amb la gestió de documentació i de serveis en línia; i els usuaris s'han convertit en els protagonistes en la producció i la distribució de continguts web (Facebook, Twitter, Viquipèdia, Blogger, Youtube, Flickr...). Per això el mercat laboral demanda cada vegada més professionals/especialistes en el desenvolupament de productes i serveis d'informació, eficients i eficaços, adaptats als usuaris.

Objectius

El Màster Universitari de Gestió de la Informació, des d'una orientació professional, té com a objectiu formar especialistes que siguen capaços d'analitzar, dissenyar, seleccionar, organitzar, gestionar, avaluar, optimitzar i difondre productes i serveis d'informació que són la base de la vida digital en el context d'Internet. Aquests coneixements permetran a l'estudiant adquirir les capacitats que hi calen per al desenvolupament de tasques professionals, principalment en algun d'aquests tres àmbits de la gestió de la informació:

  • L'accessibilitat, la usabilitat i el disseny d'interacció
  • La gestió de serveis d'informació, continguts, mitjans i xarxes socials
  • L'optimització i el màrqueting per a cercadors (SEO/SEM)

Dirigit a

professionals titulats que necessiten especialitzar-se en algun dels perfils ressenyats, especialment dirigit a titulats en Enginyeria Informàtica, Informació i Documentació, Administració i Direcció d'Empreses. I també professionals que requerisquen aprofundir en l'aplicació de les noves tecnologies en el desenvolupament de la seua tasca professional en l'àmbit de la gestió de continguts i la interacció amb l'usuari: titulats en CC. Polítiques i Sociològiques, Estadística, Gestió i Adm. Pública, Periodisme (donada la publicitat que s'està donant a periodisme de dades), Industrials, Telecomunicacions (se'ls sol·licita cada vegada més, en els llocs de treball, que tinguen aquest tipus de competències en anàlisi de dades més que en programació), Agrònoms, Farmàcia i Biomedicina.

Criteris d'admissió

Estar en possessió d'un títol universitari de diplomatura, llicenciatura, arquitectura, arquitectura tècnica, enginyer, enginyeria tècnica o un títol equivalent de grau. L'accés als estudis de màster es regeix, de forma general, pel que s'estableix en el RD 1393/2007.

La Comissió Acadèmica del Màster s'encarregarà de regular l'admissió d'estudiants al Màster. Els criteris que es valoraran seran: l'expedient acadèmic, l'afinitat del perfil de la persona candidata amb el contingut del Màster i l'experiència professional i investigadora de la persona candidata.

Organització

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica

Participants

  • Departament de Comunicació Audiovisual, Documentació i Història de l'Art
  • Departament d'Estadística i Investigació Operativa Aplicades i Qualitat
  • Departament d'Informàtica de Sistemes i Computadors
  • Departament de Lingüística Aplicada
  • Departament d'Organització d'Empreses
  • Departament de Sistemes Informàtics i Computació

RSS
 
Estado
Actualizando...

EMAS upv