- -
UPV
 
Descripción del título

Màster Universitari en Economia Agroalimentària i del Medi Ambient


Introducció

El sector agroalimentari és estratègic en un gran nombre de països del món. Això ocorre perquè és una important font de riquesa, d'ocupació i garanteix el subministrament d'aliments. A més, les activitats agrícola i ramadera tenen gran impacte sobre el medi ambient i l'ocupació del territori. Encara que el medi rural s'ha diversificat, continua molt vinculat a l'agricultura, tant econòmicament com a través dels paisatges que crea i la cultura que genera, i el desenvolupament d'aquest medi continua sent un gran repte. Així mateix, els mercats de matèries primeres agrícoles tendeixen a la inestabilitat.

El canvi climàtic i la gestió dels recursos naturals, en particular l'aigua, afecten especialment el sector agrari, la qual cosa és tot un repte per a la gestió sostenible. Amb la globalització, les empreses han de fer un gran esforç en matèria d'eficiència, diferenciació i innovació per a ser competitives. Això implica que han d'adaptar les estructures de funcionament, millorar la posició en la cadena de valor i adoptar tècniques d'administració, de distribució i de màrqueting modernes. En el pla internacional el comerç exterior i les inversions estrangeres directes són una oportunitat de creixement. Quant als països en desenvolupament, cal considerar el paper de la cooperació, de les polítiques agràries i de seguretat alimentària.

Les tècniques d'anàlisi i d'estudi de l'economia i les ciències socials aporten instruments per a facilitar que el sector agroalimentari i el medi ambient complisquen les seues funcions privades i socials.


Modalitat presencial

Les activitats es realitzen al campus de Vera de la UPV: classes i seminaris, tutories personalitzades, activitats d'estudi i planificació, i realització del treball de fi de màster. A més, es pot aprofitar l'àmplia oferta d'activitats complementàries al campus.

Les classes, les activitats d'estudi i les tutories es poden seguir de forma virtual en línia mitjançant la plataforma d'aprenentatge electrònic POLIFORMAT. Les sessions presencials realitzades al campus de Vera poden visualitzar-se mitjançant POLICONECTA per a seguir activitats i conferències en directe. Els enregistraments POLIMEDIA contenen explicacions dels professors. Hi ha sales virtuals per a realitzar tutories amb el professor o professora.

D'aquesta forma, les persones participants poden combinar la formació en línia amb sessions presencials, en les quals es pot participar personalment o assistir de forma remota. La planificació del treball de fi de màster es realitza presencialment a València.


Objectius

Un dels objectius d'aquest Màster és la formació d'especialistes en economia agroalimentària i del medi ambient. Per a fer-ho es dotarà l'alumne dels coneixements necessaris en gestió d'empreses, màrqueting, estructura del sector agroalimentari, polítiques agràries i ambientals, etc. Aquests coneixements permetran a l'estudiant adquirir la capacitat necessària per a exercir tasques professionals en l'àmbit de la consultoria, direcció d'empreses i gestió pública.

Així mateix, el Màster té com a objectiu la formació de futurs investigadors amb la finalitat que els titulats puguen continuar els estudis de doctorat.


Dirigit a

    • El Màster va dirigit a alumnes amb titulacions universitàries en les àrees d'enginyeria, ciències econòmiques i empresarials i altres ciències socials.

    • També va dirigit a titulats en Ciències Ambientals o amb titulacions estrangeres equivalents.


Criteris d'admissió

El procediment d'admissió i selecció dels candidats es basa en l'expedient acadèmic, en l'experiència professional i en els mèrits docents o d'investigació.


Organització

Departament d'Economia i Ciències Socials


Patrocini

El Màster té l'ajuda econòmica i la col·laboració de les càtedres Consum i Terra Ciutadana.


EMAS upv