- -
UPV
 

Màster Universitari en Ciència i Enginyeria dels Aliments Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València

Màster Universitari en Ciència i Enginyeria dels Aliments

60 crèdits

Crèdit 35,34€
(2022/2023)
Permet accedir a beques

40 places
(2023/2024)

Introducció

La indústria alimentària és el sector que més contribueix al producte interior brut a Espanya. D'altra banda, la forma de vida de la societat actual exigeix aliments variats, còmodes d'adquirir, fàcils de preparar i amb una vida útil llarga. Això requereix la formació de professionals en el sector, altament qualificats, que han de ser capaços d'innovar processos i productes combinant els diversos aspectes que contribueixen a l'èxit d'un aliment en el mercat, com ara qualitat i seguretat, beneficis per a la salut dels consumidors i, també, viabilitat econòmica.

Objectius

Aquest Màster cerca formar especialistes capacitats per a optimar i innovar processos i productes, com també per a gestionar subproductes i residus de la indústria alimentària, assessorar científicament i tecnològicament la indústria alimentària i les indústries afins, i també els consumidors, i per a dirigir, en tots els àmbits, una empresa alimentària. Tot això sense perdre de vista l'aspecte fonamental d'oferir al consumidor aliments de qualitat, segurs i saludables.

Dirigit a

 • Persones titulades en Enginyeria Agronòmica, Química Industrial, o llicenciades en Biotecnologia, Química, Física, Biologia, Farmàcia, Medicina, Veterinària, Ciència i Tecnologia d'Aliments, Bioquímica o Enologia.
 • Persones diplomades en Nutrició Humana i Dietètica.
 • Persones graduades en titulacions equivalents.
 • Titulacions equivalents a l'estranger.

Als alumnes admesos en el Màster se'ls assigna un tutor amb el qual determinen les assignatures concretes en què s'han de matricular segons la titulació prèvia i l'orientació de l'alumne.

Criteris d'admissió

El procediment d'admissió i selecció d'alumnes es basa en:

 • Titulació de grau o llicenciatura
 • Expedient acadèmic
 • Currículum (en què es valoren els cursos rebuts, els mèrits d'investigació i l'experiència professional relacionada amb els continguts del Màster)
 • Entrevista personal, si escau.

Organització

Institut Universitari d'Enginyeria d'Aliments per al Desenvolupament

Participants

 • Universitat Politècnica de València (UPV): Departament de Tecnologia d'Aliments, Centre Avançat de Microbiologia d'Aliments (Departament de Biotecnologia), Centre de Gestió de la Qualitat del Canvi (Departament d'Estadística i Investigació Operativa Aplicades i Qualitat) i Centre d'Especialització en Gestió d'Empreses Agroalimentàries (Departament d'Economia i Ciències Socials)
 • Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC): Institut d'Agroquímica i Tecnologia d'Aliments

Cofinançament

 • Ministeri d'Educació


EMAS upv