- -
UPV
 
Grau en Tecnologia Digital i Multimèdia Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València

Grau en Tecnologia Digital i Multimèdia

4 cursos
240 crèdits

Crédit 17,34€
(2023/2024)
Permet accedir a beques

Nota de tall 9,35
(2023/2024)

75 places (+15 en PARS)
(2024/2025)

Presentació del grau

Aquest grau forma professionals enfocats a donar solució a l'actual transformació digital de la societat, amb especial èmfasi en els sistemes multimèdia. S'hi aborden totes les etapes de vida d'un contingut digital: creació (disseny gràfic, narrativa, usabilitat, interacció, àudio i vídeo), distribució (xarxes d'accés, transport i continguts, tecnologies i plataformes de reproducció en continu - streaming-, seguretat, codificació, sistemes en núvol, virtualització) i explotació (gestió de projectes, metodologies àgils, formació, indústria 4.0, IoT). S'hi inclou, a més, un bloc de continguts adaptable a l'evolució de tecnologies emergents i demandades.

Eixides professionals

Existeix una escassetat de professionals notable en la branca de les tecnologies de la informació i les comunicacions. Aquest grau multidisciplinari combina la formació tecnològica amb el desenvolupament d'habilitats creatives, narratives i organitzatives, per a generar perfils professionals amb una gran capacitat d'adaptació als canvis, i amb alta demanda en sectors com: planificació, desplegament i gestió de xarxes; creació de continguts audiovisuals; plataformes de reproducció en continu - streaming- i de continguts; administració d'infraestructures digitals; desenvolupament d'aplicacions; interfícies d'usuari i usabilitat; indústria 4.0 i IoT; comerç electrònic; centres de producció audiovisual; entreteniment; etc.

Mobilitat internacional i pràctiques

Aquest grau comparteix totes les relacions internacionals i amb empreses de què disposa l'ETSE de Telecomunicació, moltes relacions amb la tecnologia digital i multimèdia, empreses, associacions, ens públics audiovisuals i universitats internacionals.

Presenta una clara orientació aplicada, plasmada en blocs formatius de seminaris i tallers, nombroses pràctiques d'aula i laboratori i una àmplia oferta de pràctiques en empreses, reconegudes amb fins a 18 ECTS.

Continuació d'estudis

El grau permet poder accedir, entre uns altres, als màsters de la UPV següents: Enginyeria Acústica; Postproducció Audiovisual; Tecnologies, Sistemes i Xarxes de Comunicació; Enginyeria de Sistemes Electrònics; Computació en el Núvol i d'Altes Prestacions; etc.

També es pot accedir a qualsevol màster universitari de la UPV realitzant les assignatures d'anivellament oportunes.

Pla d'estudis


Crèdits establits per a obtenir la titulació

Formació bàsica Obligatoris Optatius Pràctica externa TFG Total
60,00 150,00 18,00 0,00 12,00 240,00

EMAS upv