- -
UPV
 

Doble grau en Administració i Direcció d'Empreses + Turisme Campus de Gandia, Universitat Politècnica de València

Doble grau en Administració i Direcció d'Empreses + Turisme

5 cursos
360 crèdits

Crèdit 12,79 / 14,03€
(2022/2023)
Permet accedir a beques

Nota de tall 8,65
(2022/2023)

20 places
(2022/2023)

Presentació del grau

Aquest doble grau permet a l'estudiant obtenir simultàniament el Grau en Turisme (GT) i el Grau en Administració i Direcció d'Empreses (GADE). Es dirigeix a estudiants amb un rendiment mitjà-alt, interès en la gestió empresarial i en el sector turístic. Es cursa al campus de Gandia i el d'Alcoi, amb dos itineraris diferenciats, que finalitzen amb pràctiques d'empresa obligatòries. En finalitzar el doble grau, s'haurà obtingut una formació completa en la gestió i organització de les empreses, que permetrà desenvolupar tasques de responsabilitat en l'àmbit global de les organitzacions, a més de conèixer en profunditat el sector turístic, un dels més estables a Espanya.

Eixides professionals

Podràs exercir l'activitat en càrrecs directius de tot tipus d'empreses: des de gerència i direcció general fins a administració, recursos humans, qualitat, etc. També treballar en auditoria o consultoria d'altres empreses; en llocs directius o intermedis en empreses de la indústria turística; en transports; en planificació i desenvolupament turístic; en animació; en organització d'esdeveniments; en turisme rural; en investigació o I+D+I, o com a docent.

Mobilitat internacional i pràctiques

Pots cursar el 2n quadrimestre de 5è curs a l'estranger per a realitzar les pràctiques en empresa i el treball final de grau en alguna de les més de 600 empreses i organitzacions amb les quals la UPV té signats acords de cooperació educativa, o en empreses amb les quals ha contactat el mateix alumnat, amb l'autorització prèvia. Poden estar relacionades amb la gestió i planificació del turisme o amb la gestió d'empreses d'un altre sector, financeres, auditores.

Continuació d'estudis

Des del doble grau pots accedir als màsters universitaris impartits per la UPV en Direcció Financera i Fiscal; Mitjans Socials i Comunicació Corporativa i en Gestió d'Empreses, Productes i Serveis que té dues especialitats: Gestió Avançada del Servei, impartida a Espanya, i Tecnologia del Producte, a Alemanya; també podràs accedir al Màster Universitari en Gestió Cultural i al Màster Universitari en Direcció d'Empreses que s'impartirà a Alcoi.

A més, es pot accedir a qualsevol màster universitari de la UPV realitzant les assignatures d'anivellament oportunes.

Pla d'estudis


Crèdits establits per a obtenir la titulació

Formació bàsica Obligatoris Optatius Pràctica externa TFG Total
72,00 198,00 52,50 18,00 19,50 360,00


EMAS upv