- -
UPV
 

Doble grau en Administració i Direcció d'Empreses + Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació Campus de Vera (València), Universitat Politècnica de València

Doble grau en Administració i Direcció d'Empreses + Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació

5 cursos
370,5 crèdits

Crèdit 14,21 / 19,27€
(2021/2022)
Permet accedir a beques

Nota de tall 11,02
(2021/2022)

40 places
(2021/2022)

Presentació del grau

L'estudiant obté dos títols de grau: Grau en Administració i Direcció d'Empreses i Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació. Les matèries cursades garanteixen l'adquisició de les competències pròpies de cadascun dels dos graus.

En conseqüència, el programa forma professionals en problemes de transmissió de senyals i interconnexió de xarxes de comunicació, amb coneixements de tecnologies de les comunicacions, telemàtica, electrònica i enginyeria audiovisual i multimèdia, amb capacitat per a gestionar, dirigir, assessorar i avaluar les organitzacions empresarials, i amb especial èmfasi en l'emprenedoria empresarial dins del sector de la innovació tecnològica.

Eixides professionals

Gràcies al doble perfil, és possible exercir l'activitat professional en qualsevol dels àmbits per als quals cada títol per separat habilita i, singularment i sense necessitat de formació addicional, en llocs que necessiten la combinació de tots dos perfils, especialment en llocs directius d'empreses i departaments d'orientació tecnològica.

Mobilitat internacional i pràctiques

Gràcies als programes d'intercanvi acadèmic s'han signat convenis amb universitats espanyoles, europees i de la resta del món. És possible realitzar estades i aprofitar els intercanvis acadèmics establits per a qualsevol de les dues titulacions cursades.

Aquests estudis tenen una orientació aplicada, amb una àmplia oferta de pràctiques en empreses o entitats d'investigació, en particular per a la realització del doble treball de fi de grau, la qual cosa distingeix de cara a la inserció laboral.

Continuïtat d'estudis

El grau s'estableix com a referència per a cursar el Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicació de la UPV.

A més, es pot accedir als següents màsters oferits per la UPV: Tecnologies, Sistemes i Xarxes de Comunicació; Enginyeria de Sistemes Electrònics; Enginyeria Biomèdica; Enginyeria Acústica; Direcció Financera i Fiscal; Mitjans Socials i Comunicació Corporativa i Gestió d'Empreses, Productes i Serveis. Addicionalment es pot sol·licitar l'accés a qualsevol màster universitari de la UPV realitzant, si escau, les assignatures d'anivellament oportunes.

Pla d'estudis


Crèdits establits per a obtenir la titulació

Formació bàsica Obligatoris Optatius Pràctica externa TFG Total
105,00 202,50 43,50 0,00 19,50 370,50


EMAS upv