- -
UPV
 

Grau en Ciències Ambientals Campus de Gandia, Universitat Politècnica de València

L'objectiu fonamental és formar professionals tècnics i científics amb coneixement en les àrees científiques, tecnològiques, socials, econòmiques, jurídiques i de gestió del medi ambient que puguen desenvolupar la seua funció professional tant en empreses privades i públiques com en administracions relacionades amb el medi ambient.


EMAS upv