- -
UPV
 
Inici UPV :: Perfils :: Futur alumne :: I després de les PAU, què? :: Accés

Tinc més de 40 anys

Majors de 40 anys 

Només poden accedir a la universitat per aquesta via els candidats amb experiència laboral i professional en relació amb un ensenyament, que no posseïsquen cap titulació acadèmica que els habilite per a accedir a la universitat per altres vies i que hagen complit els 40 anys abans de l'1 d'octubre de l'any de començament del curs acadèmic.


L'accés es realitza respecte a un ensenyament concret, oferit per la universitat, a l'efecte del qual la persona interessada ha de dirigir la sol·licitud corresponent al rector de la UPV.


Els candidats han de passar per una entrevista personal.Majors de 45 anys 

Les persones majors de 45 anys que no posseïsquen cap titulació acadèmica que els possibilite accedir a la universitat per altres vies ni puguen acreditar experiència laboral o professional, poden accedir a la universitat mitjançant la superació d'una prova adaptada, si han complit els 45 anys abans de l'1 d'octubre de l'any natural en què se celebren les proves.La prova d'accés per a majors de 45 anys comprèn tres exercicis:

  • 1. Comentari de text o desenvolupament d'un tema general d'actualitat
  • 2. Llengua castellana
  • 3. Llengua valenciana

El candidat haurà superat la prova d'accés quan obtinga un mínim de cinc punts en la qualificació final. En cap cas es pot fer la mitjana quan s'obtinga una puntuació inferior a quatre punts en algun dels exercicis.


Els candidats han de passar per una entrevista personal. Del resultat de l'entrevista ha d'elevar-se una resolució d'apte com a condició necessària per a la posterior resolució favorable d'admissió de la persona interessada.


No es pot fer la prova d'accés, per a un mateix curs acadèmic, en més d'una universitat.


El nombre de places reservades per als majors de 45 anys i per als majors de 40 anys, que acrediten experiència laboral i professional, no pot ser inferior a l'1% ni superior al 3%.UPV
UPV
UPV

EMAS upv