- -
UPV
 
Inici UPV :: Organització :: La institució :: Pla Estratègic

Seguiment del Pla Estratègic UPV 2020

El Pla Estratègic UPV 2020, sent fidel a la seua visió, ha de ser un document dinàmic capaç d'adaptar-se a canvis d'índole institucional, socioeconòmica, cultural o tecnològica que sobrevinguen durant el seu període de vigència. Per això, es fan revisions anuals, amb una exposició pública dels avanços per, si cal, introduir les modificacions oportunes.Revisions anuals:

Pla Estratègic UPV 2020 - Revisió anual gener 2016


En aquesta línia, es realitzen anualment tres reunions quadrimestrals amb la publicació dels corresponents informes de seguiment que es detallen a continuació:


Primer informe de seguiment del Pla Estratègic UPV 2020 (corresponent a l'any 2015)


Segon informe de seguiment del Pla Estratègic UPV 2020 (corresponent a l'any 2016)


Tercer informe de seguiment del Pla Estratègic UPV 2020 (corresponent a l'any 2017)


Quart informe de seguiment del Pla Estratègic UPV 2020 (corresponent a l'any 2018)


Cinquè informe de seguiment del Pla Estratègic UPV 2020 (corresponent a l'any 2019)


Sisè informe de seguiment del Pla Estratègic UPV 2020 (corresponent a l'any 2020)UPV
UPV

EMAS upv