- -
UPV
 

Manuel Valdivia Ureña

Doctor Honoris Causa per la Universitat Politècnica de València. Investit el 27 de setembre de 1993


Biografia

Naix a Martos (Jaén) el 12 de novembre de 1928. Batxiller a la seua ciutat natal, fa l'examen d'estat a la Universitat de Granada. Enginyer Agrònom, estudis que realitza a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers Agrònoms de Madrid; els acaba el 1958.

Doctor Enginyer Agrònom per la mateixa Escola l'any 1961.

Fa els estudis de llicenciatura en Ciències Matemàtiques a la Universitat Complutense de Madrid; els acaba en 1961.

Doctor en Ciències Matemàtiques per la mateixa Universitat Complutense de Madrid el 1963. La seua tesi doctoral va ser dirigida pel Prof. Ricardo San Juan Llosá.

Se li concedeix una beca de la Fundació Juan March per a investigació matemàtica l'any 1963.

El 1965 obté per concurs oposició la plaça de catedràtic d'Anàlisi Matemàtica II i III de la Facultat de Ciències de la Universitat de València.

El 1969 obté també per concurs oposició la càtedra de Matemàtiques (Àlgebra i Càlcul Infinitesimal) del grup I, per a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers Agrònoms de la Universitat Politècnica de València, de la qual està en situació d'excedència.

És nomenat acadèmic corresponent a la Reial Acadèmia de Ciències Exactes, Físiques i Naturals de Madrid el 1973.

És distingit amb el títol de soci d'honor de l'Associació Nacional d'Enginyers Agrònoms (de l'Institut d'Enginyers Civils d'Espanya) el 1974.

El 1975 és elegit acadèmic de número de la Reial Acadèmia de Ciències Exactes, Físiques i Naturals de Madrid. Exposa el seu discurs d'ingrés al febrer de 1977.

El 1977 se li concedeix l'ajuda Manuel Aguilar per a Investigació en Matemàtiques.

El 1981 li concedeixen la Medalla de l'Orde d'Alfons X el Savi al Mèrit Docent.

Els anys 1983 i 1984 és proposat per al Premi Nacional d'Investigació Científica Ramón y Cajal per diverses universitats.

El 1985 és proposat per diverses universitats per al Premi Internacional d'Investigació Científica i Tècnica Príncep d'Astúries.

L'Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona el designa acadèmic corresponent d'aquesta el 1985.

El 1986 i 1987 és proposat per a la concessió del Premi Príncep d'Astúries.

El 1982 publica en l'editorial North-Holland (Amsterdam-Nova York-Oxford) en la col·lecció Mathematics Studies (Notes de Matemàtica 85), sol·licitat per la mateixa editorial, el llibre Topics in locally convex spaces, que és considerat pels especialistes fonamental i bàsic per als investigadors enaquest camp.

Alguns dels seus teoremes són inclosos actualment en llibres bàsics d'investigació matemàtica, com ara:

Köthe, G.: Topological Vector Spaces II . Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg-New York. 1978.
Horvath, J.: Summer School on Topological Vector Spaces. Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg-New York. 1978.
Jarchow, H.: Locally Convex Spaces . Teubner, Stuttgart, 1981.
Wilanski, A.: Modern Method in Topological Vector Spaces. MacGraw Hill, London. 1978.
Husain, H.: Barrelledness in Topological and Ordered Vector Spaces . Lecture Notes in Math Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg-New York. 1978.
Bourbaki: Espaces vectoriels topologiques . Chaps. 1 a 5. Masson Ed. Paris-New York. 1981.

Ha pronunciat conferències sobre les seues investigacions en moltes universitats i centres d'investigació en matemàtiques. Entre d'altres:

París, Institut Poncaré, Univ. de Lió, Tolosa de Llenguadoc.
Istanbul, Institut de Matemàtiques de Silivri, Universitat del Bòsfor.
Polònia, Center Stefan Banach, International Mathematical, Varsòvia.
Alemanya, Mathematisches Forschunginstitut, Oberwolfach, Univ. de Friburg. Universitats d'Oldemburgh, Saarbrucken, Tübingen, Munic, Frankfurt, Mainz, Paderborn, Colònia, Dusseldorf, Bèlgica, Universitat de Lieja, Institut de Mathematiques, Centre d'Investigació a Esneux.
Universitat de Pisa, Bari, Lecce, Potenza.

Universitat Federal de Rio de Janeiro, de Campinas (Brasil).
Universitat Catòlica de Santiago de Xile, Universitat Estatal.
Universitat Complutense de Madrid, Autònoma, Universitat de Granada, Sevilla, Màlaga, Badajoz, Salamanca, Valladolid, Santander, Bilbao, Barcelona, Alacant, Múrcia, Saragossa.
En algunes d'aquestes ha impartit cursos per a postgraduats, com a Valladolid, Universitat Nacional d'Educació a Distància, Politècnica de València, Castelló.

La seua opinió ha sigut sol·licitada per a la provisió de places de professors en universitats d'Alemanya, Suïssa i Estats Units.

Ha participat en tribunals per a concedir la tesi d'estat en diverses universitats franceses.

Els anys 1988, 1989 i 1990 és proposat com a candidat al Premi Internacional d'Investigació i Ciència Príncep d'Astúries per diverses universitats i l'Acadèmia de Medicina de València.

L'Associació de la Premsa Valenciana el distingeix amb la Fulla de Llorer com a científic rellevant per la seua labor en la investigació l'any 1990.

El 1990 la Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana el presenta com a candidat al Premi Nacional d'Investigació Científica Ramón y Cajal.

Aquest mateix any, la Societé Royal des Sciences de Liège (Bèlgica), l'anomena membre corresponent.

Organitzat per la Universitat Politècnica de València, Universitat de València, Universitat de Maryland (EUA), Universitat de Paderborn (Alemanya), i comptant amb la col·laboració del Ministeri d'Educació i Ciència, la Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana, i la Facultat de Matemàtiques de la Universitat de València i la mateixa Universitat de València, se celebra al Centre d'Estudis de la ciutat de Peníscola, del 21 al 27 d'octubre de 1990, l'International Functional Analysis Meeting on the Occasion of the Sixtieth Birthday of Professor M. Valdivia, al qual assisteixen 125 professors entre els més prestigiosos en l'especialitat de l'anàlisi funcional, dels quals 30 van ser invitats. Les conferències exposades han sigut publicades en un volum Progress in functional analysis de l'editorial North-Holland, dins de la col·lecció "Mathematics Studies 170", editor: Leopoldo Nachbin (North Holland Publishing Company, Amsterdam-New York-Oxford-Tokyo).

Aquesta reunió de treball ha sigut qualificada pels especialistes com una de les més importants quant a qualitat dels participants i temes exposats.

És membre de l'Institut Valencià d'Estudis i Investigació.

Ha col·laborat en el llibre que fa poc ha publicat l'editorial Espasa en el volum Ciència , on tracta el tema de matemàtiques.

Treballa conjuntament amb professors de diverses universitats amb què es reuneix habitualment, sobre temes d'investigació que estan patrocinats per organismes com ara la Direcció General Científica i Tècnica, convenis científics de la cooperació internacional entre universitats europees (Ministeri d'Afers Exteriors), programes Tempus i Erasmus (CE), entre investigadors d'universitats com Lieja (Bèlgica), Atenes (Grècia), París, Paderborn (Alemanya), Múrcia i d'altres.

El 1992 és presentat com a candidat al Premi Internacional d'Investigació i Ciència Príncep d'Astúries.

Actualment es dedica a la investigació i a la docència al departament d'Anàlisi Matemàtica de la Universitat de València, participa activament en reunions d'investigació, tant nacionals com internacionals, i també en la formació de joves investigadors.

La Facultat de Matemàtiques de la Universitat de València i la Universitat Politècnica de València van ser creades quan ja era catedràtic de Matemàtiques, i en totes dues va exercir i exerceix la seua labor, per la qual cosa el nombre d'estudiants que ha tingut ha sigut considerable. D'aquests, 30 han sigut doctorats, 14 catedràtics d'universitat i 15 professors titulars d'universitat.

La seua participació en congressos i conferències, on és sol·licitat per a participar en les obertures o clausures com a conferenciant, és freqüent.

Publicacions fins al 1992

A. Topics in locally convex spaces , North-Holland Mathematics Studies 67; Notas de Matemática 85. 510 p. North-Holland Publishing Company, Amsterdam-New York-Oxford 1982. MR 84i#46007.

1. "Sucesiones de aplicaciones continuas, absolutamente continuas y sumables con diversos tipos de convergencia". Rev. Real Acad. C. Exact. Fis. Natur . Madrid 57 (1963), 677-726. MR 33#6201.

2. "Algunos criterios de convergencia en la teoría de la integración". Rev. Real Acad. C. Exact. Fis. Natur. Madrid 59 (1965), 173-210. MR 37#5338.

3. "Desarrollos asintóticos y familias compactas de funciones holomorfas". Rev. Real Acad. C. Exact. Fis. Natur. Madrid 59 (1965), 339-378.

4. "El teorema general de la gráfica cerrada en los espacios vectoriales topológicos localmente convexos". Rev. Real Acad. C. Exact. Fis. Natur. Madrid 62 (1968), 545-551. MR 39#1940.

5. "El teorema general de la aplicación abierta en los espacios vectoriales topológicos localmente convexos". Rev. Real Acad. C. Exact. Fis. Natur . Madrid 62 (1968), 553-562. MR 39#3281.

6. "Sobre la completitud en los espacios vectoriales topológicos localmente convexos". Collect. Math. 20 (1969), 257-265. MR 46#2384.

7. "Convergencia casi-aproximativa". In Honor of Prof. Dr. Iñiguez y Almech on the occasion of his Seventieth Birthday and Academic Retirement , p. 205-210. Consejo Sup. Investigación C. Fac. C. Saragossa, Saragossa, 1969. MR 41#7616.

8. "Aplicaciones lineales fuertemente casi abiertas". Rev. Real Acad. C. Exact. Fis. Natur . Madrid 63 (1969), 33-37. MR 40#3263.

9. "Sobre los conjuntos acotados en los espacios vectoriales topológicos cocientes". Rev. Real Acad. C. Exact. Fis. Natur . Madrid 63 (1969), 39-44. MR 40#1753.

10. "Sobre los conjuntos compactos en espacios DF". Collect. Math 21 (1970), 99-103. MR 44#2020.

11. "Sobre ciertos espacios tonelados". Proceeding of the Ninth Annual Conference of Spanish Mathematicians (Granada, 1968), p. 66-69. Inst. Jorge Juan Mat., Madrid, 1971. MR 51#11049.

12. "Sobre el teorema de la gráfica cerrada". Collect. Math . 22 (1971), 51-72. MR 48#2715.

13. "Sobre el teorema de la aplicación abierta". Proceedings of the Tenth Conference of Spanish Mathematicians (La Laguna, 1969), p. 146-150, Inst. Jorge Juan. Mat. Madrid, 1972. MR 50#2859.

14. A hereditary property in locally convex spaces . Ann. Inst. Fourier (Grenoble) 21 (1971), fasc. 2, 1-2. MR 48#11967.

15. "On DF spaces". Math. Ann. 191 (1971), 38-43. MR 43#6694.

16. "On final topologies". J. reine angew. Math . 251 (1971), 193-199. MR 45#4108.

17. "Absolutely convex sets in barrelled spaces". Ann. Inst. Fourier (Grenoble) 21 (1971), fasc. 2, 3-13, MR 48#11968.

18. "A class of bornological barrelled spaces which are not ultrabornological". Math. Ann 194 (1971), 43-51. MR 47#2307.

19. "On subspaces of countable codimension of a locally convex space". J. reine angew. Math . 256 (1972), 185-189. MR 57#7097.

20. "On non-semi-reflexive spaces". Manuscripta Math . 7 (1972), 307-313, MR 48#6876.

21. "Some examples on quasi-barrelled spaces". Ann. Inst. Fourier (Grenoble) 22 (1972), fasc. 2, 21-26. MR 49#1053.

22. "On nonbornological barrelled spaces". Ann. Inst. Fourier (Greboble) 22 (1972), fasc. 2, 27-30. MR 49#1050.

23. "Some criteria for weak compactness". J. reine angew. Math . 255 (1972), 165-169. MR 45#9095.

24. "On bounded sets which generate Banach spaces". Arch. Math. (Basel) 23 (1972), 640-642. MR 48#825.

25. "On weak compactness". Studia Math . 49 (1973), 35-40. MR 48#11969.

26. "A note on locally convex spaces". Math. Ann 201 (1973), 145-148. MR 49#7725.

27. "Some new results on bornological barralled spaces". Proc. Symposium on Functional Analysis. Istanbul, Silivri, 1973, 85-90. Publ. Math. Res. Inst.-Istanbul, núm. 1, Math. Res. Inst., Istanbul, 1974. MR 55#6160.

28. "Sobre los espacios vectoriales topológicos de dimensiones finitas". Collect. Math . 24 (1973), 3-6. MR 49#1055.

29. "Un teorema de inmersión en espacios tonelados que no son bornológicos". Collect. Math . 24 (1973), 7-11. MR 49#1051.

30. "Some properties of the bornological spaces". Actes du Deuxième Colloque d'Analyse Fonctionnelle de Bordeaux (Univ. de Bordeaux, 1973), III, p. 51-56. Publ. Dép. Math. (Lyon) 10 (1973), fasc. 4, 329-334. MR 51#1324.

31. "On a class of quasi-barrelled spaces". Math. Ann . 202 (1973), 295-300. MR 48#6868.

32. "A class of quasi-barrelled (DF)-spaces which are not bornological". Math . Z. 136 (1974), 249-251. MR 50#7979.

33. "Quotients of complete locally convex spaces". Manuscripta Math . 14 (1974), 235-240. MR 51#1319.

34. "The space of distributions D' (z) is not Br-complete". Math. Ann . 211 (1974), 145-149. MR 51#6406.

35. "On countable strict inductive limits". Manuscripta Math . 11 (1974), 339-343. MR 49#11195.

36. "On certain topologies on a vector space". Manuscripta Math . 14 (1974), 241-247. MR 50#14151.

37. "On Mackey spaces". Duke Math . J. 41 (1974) 835-841. MR 50#2860.

38. "A note on quasi-barrelled spaces". Arch. Math. Basel 26 (1975), 98-100. MR 51#8777.

39. "Mackey convergence and the closed graph theorem". Arch. Math. Basel 25 (1974), 649-656. MR 51#11052, Zbl. 297. 46006.

40. "Some characterizations of ultrabornological spaces". Ann. Inst. Fourier (Grenoble) 24, 3 (1974), 57-66. MR 51#6344.

41. "On inductive limits of Banach spaces". Manuscripta Math . 15 (1975), 153-163. MR 58#23470, Zbl. 327. 46005.

42. "A class of precompact sets in Banach spaces". J. reine angew. Math 276 (1975), 130-136. MR 51#13650.

43. "Some properties in countable inductive limits". Arch. Math. Basel 26 (1975), 201-208. MR 51#3848.

44. "On quasi-completeness and sequential completeness in locally convex spaces". J. reine angew. Math . 276 (1975), 190-199. MR 52#8870.

45. "Algunos teoremas de inmersión en espacios topológicos separables". Real Acad. C. Exact. Fis. Natur. Madrid Vol. Homenaje Prof. Lora Tamayo (1975), 71-75.

46. "On countable locally covex direct sums". Arch. Math. Basel 26 (1975), 407-413. MR 52#1241.

47. "On Br-completeness". Ann. Inst. Fourier (Grenoble) 25 (1975), fasc. 2, 235-248. MR 53#3634.

48. "Algunos resultados sobre completitud en espacios localmente convexos". Collect. Math . 26 (1975), núm. 2, 97-104. MR 54#11019.

49. "On metrizable locally convex spaces". Arch. Math. Basel 27 (1976), núm. 1, 79-85. MR 53#1207.

50. "Sucesiones de conjuntos convexos en los espacios vectoriales topológicos". Rev. Mat. Hisp.-Amer. (4) 36 (1976), 92-99. MR 55#10990.

51. "Nuclearity and Banach spaces". Proc. Edinburg Math. Soc. Ser. II, 20 (1977), 205-209. MR 55#8735.

52. "On weakly complete sets in a locally convex space". Arch. Math. Basel 28 (1977), 638-643. MR 58#2119.

53. "Sur certains hyperplans qui ne sont pas ultra-bornologiques dans les espaces ultra-bornologiques". C.R. Acad. Sci. Paris Ser . A-B 284 (1977), A935-A937. MR 55#6161, Zbl. 344. 46006.

54. "On a class of Banach spaces". Studia Math . 60 (1977), 11-13. MR 55#3760.

55. "Some new results on weak compactness". J. Functional Analysis 24 (1977), 1-10. MR 58#12266, Zbl. 344. 46004.

56. "On the completion of a bornological space". Arch. Math. Basel 29 (1977), 608-613. MR 57#1064, Zbl. 382. 46002.

57. "The space D (z) is not Br-complete". Ann. Inst. Fourier (Grenoble) 27, 4(1977), 29-43. MR 57#17182.

58. "Sobre una cierta clase de espacios topológicos". Collect. Math . 28 (1977), núm. 1, 9-20. MR 58#12955.

59. "On the closed graph theorem in topological spaces". Manuscripta Math . 23 (1978), 173-184. MR 58#23477.

60. "Sobre espacios localmente convexos de Suslin". Rev. Real Acad. C. Exact. Fis. Natur . Madrid 72 (1978), 215-220. MR 82i:46020.

61. "Representaciones de los espacios D (z) y D' (z)". Rev. Real Acad. C. Exact. Fis. Natur . Madrid 72 (1978), 385-414. MR 82m:46037, Zbl. 404. 46021.

62. "On the space D(z)". Arch. Math. Basel 30 (1978), 516-522. MR 80a:46020.

63. "A characterization of echelon Köthe-Schwartz spaces. Approximation Theory and Functional Analysis", Ed. J. B. Prolla, p. 409-149, North-Holland Mathematics Studies núm. 35, Amsterdam-New York 1979. MR 81d:46009, Zbl. 415. 46007.

64. "Some notes on convex sets". Manuscripta Math . 26 (1979), 381-386. MR 80j:46024.

65. "Una representación del espacio D+(z)". Rev. Real Acad. C. Exact. Fis. Natur . Madrid 72 (1978), 559-571. MR 82m:46038.

66. "Solution of a problem of Grothendieck". J. reine angew. Math . 305 (1979), 116-121. MR 80g:46006.

67. "Cocientes de espacios escalonados". Rev. Real Acad. C. Exact. Fis. Natur . Madrid 73 (1979), 169-183. MR 82i:46017, Zbl. 449. 46012.

68. "On Baire-hyperplane spaces". Proc. Edinburg Math. Soc . (2) 22 (1979), 247-255. MR 81m:46004, Zbl. 439. 46001.

69. "On subseries convergent sequences". Proc. Edinburg Math . Soc . (2) 22 (1979) 257-262. MR 81a:46008. Zbl. 439. 46003.

70. "On certain barrelled normed spaces". Ann. Inst. Fourier (Grenoble) 29 (1979), fasc. 3, 39-56. MR 81d:46006. Zbl. 379. 46004, 409. 46002.

71. "Sobre ciertos espacios de funciones continuas". Rev. Real Acad. C. Exact. Fis. Natur . Madrid 73 (1979), 485-490. MR 82g:46057, Zbl. 449. 46029.

72. "Algunos nuevos resultados sobre el teorema de la gráfica cerrada". Revista Mat. Hispano-Americana (4) 39 (1979), 27-47. MR 83b:46007, Zbl. 449. 46008.

73. "Algunas propiedades de los espacios escalonados". Rev. Real Acad. C. Exact. Fis. Natur . Madrid 73 (1979), 389-400. MR 82i:46018, Zbl. 449. 46013.

74. "Espacios de medidas de Radon". Rev. Real Acad. C. Exact. Fis. Natur . Madrid 74 (1980), 91-98. MR 82e:46040, Zbl. 449. 46032.

75. "A representation of the scape D(K)", J. reine angew. Math . 320 (1980), 97-98. MR 82j:46052. Zbl. 433. 56010.

76. "On certain infinitely differentiable function spaces". Sémin. P. Lelong-H. Skoda, Analyse, Années 1978/79, Lect. Notes Math. 822, Springer, Berlín (1980), 310-316. MR 82d:46042, Zbl. 449. 46036.

77. "On suprabarrelled spaces. Functional Analysis, Holomorphy and Approximation Theory", ed. S. Machado, Rio de Janeiro 1978, Lectures Notes in Math . 843, Springer, Berlín (1981), 572-580. MR 82h:46003, Zbl. 469. 46001.

78. "Sobre ciertas clases de conjuntos en espacios localmente convexos". Collect. Math . 31 (1980), 217-228. MR 83j:46006. Zbl. 469. 46006.

79. "On quasi-normable echelon spaces". Proc. Edinburg Math. Soc., II Ser. 24 (1981), 73-80. MR 82h:46012. Zbl. 451. 46006, 439. 46006.

80. "Convex sets in metrizable spaces". Arch. Math. Basel 36 (1981), 244-254. MR 82g:46014, Zbl. 439. 46009, 449. 46016.

81. "Interpolation in certain function spaces". Proc. Roy. Irish Acad. Sect . A 80 (1980), 173-189. MR 82i:46067, Zbl. 451. 46017, 439. 46016.

82. "Espacios de funciones ultradiferenciables". Rev. Real Acad. C. Exact. Fis. Natur . Madrid 74 (1980), 997-1002. MR 83e:46033.

83. "A representation of the space". OM. Math . Z. 177 (1981), 463-478. MR 82i:46057.

84. "Sobre el espacio Bo(z)". Rev. Real Acad. C. Exact. Fis. Natur . Madrid 74 (1980), 835-863. MR 82j:46053.

85. "On the space DLp". Advances in Math. Supplementary Studies, Vol. 7B, Mathematical Analysis and Applications, Essays dedicated to Laurent Schwartz on the occasion of his 65th Birthday, Part. B, p. 759-767. Academic Press, New York, 1981. MR 83h:46057.

86. "Representaciones de los espacios Cm (V) y Dm (V)". Rev. Real Acad. C. Exact. Fis. Natur . Madrid 75 (1981), 589-596. MR 83e:46032.

87. "On totally barrelled spaces (with Pedro Pérez Carreras)". Math . Z. 178 (1981), 263-269. MR 82m:46002, Zbl. 449. 46002.

88. "Localization theorems in webbed spaces". Semesterbericht Funktional-analysis Sommersemester 1982 , p. 49-57. Math. Institut, Eberhard-karls-Universität, Tübingen.

89. "A class of locally convex spaces without C-webs". Ann. Inst. Fourier (Grenoble) 32 (1982), fasc. 2, 261-269. MR 83j:46015, Zbl. 478. 46004.

90. "Weakly continuous mappings on Banach spaces (with R.M. Aron and C. Hervés.)". J. Funct. Anal. 52 (1983), 189-204. MR 84g:46066.

91. "On semi-Suslin spaces and dual metric spaces. Functional Analysis, Holomorphy and Approximation Theory", ed. J. A. Barroso, p. 445-459. (Rio de Janeiro, Aug. 4-8, 1980) North-Holland Mathematics Studies núm. 71. North-Holland, Amsterdam - New York 1982. MR 85d:46005.

92. "A property of Fréchet spaces. Functional Analysis, Holomorphy and Approximation Theory", ed. G. I. Zapata, p. 466-477. (Rio de Janeiro, Aug. 3-7, 1981) North-Holland Mathematics Studies núm. 86. North-Holland, Amsterdam - New York - Oxford 1984. MR 86h:46008.

93. "Sobre espacios (LF) metrizables (with Pedro Pérez Carrreras)". Collect. Math . 33 (1982), 299-303. MR 85j:46007.

94. "Br-complete spaces which are not B-complete". Math . Z. 185 (1984), 253-259. MR 85b:46009.

95. "Subespacios de primera categoría en espacios vectoriales topológicos de Baire". Collect. Math . 34 (1983), 287-296. MR 86f:46005.

96. "Classes of barrelled spaces related with the closed graph theorem". Portugal. Math . 40 (1981), 345-366. MR 87g:45009.

97. "Products of Baire topological vector spaces". Fun. Math . 125 (1985), 71-80. MR 87d:46007.

98. "On certain metrizable locally convex spaces. Complex Analysis, Functional Analysis and Approximation Theory", ed. Jorge Mujica, p. 287-293, North-Holland Mathematics Studies núm. 125. Amsterdam - New York - Oxford 1986. MR 88h:46002.

99. "On Slowikowski, Raikov and De Wilde closed graph theorems. Aspects of Mathematics and its Applications", ed. J. Barroso. North-Holland Mathematical Library , vol. 34, p. 833-857. Elsevier Science Publishers B.V., Amsterdam, 1986. MR 87m:46015.

100. "Una propiedad de los espacios de Banach que no son casirreflexivos". Collect. Math . 36 (1985), 291-299. MR 88a:46012.

101. "Three space problems and projective tensor products of locally convex spaces". Proc. Roy. Irish Acad. Sect. A 86 (1986), 127-141, MR 88h:46003.

102. "Quasi-(LB)-spaces". J. London Math . Soc. (2) 35 (1987), 149-168. MR 88b:46012.

103. "(F)-spaces and strict (LF)-spaces". Math . Z. 195 (1987), 345-364. MR 89e:46005.

104. "Banach spaces X with X** separable". Israel J. Math . 59 (1987), 107-111. MR 89c:46015.

105. "Completing sequences and semi-LB-spaces". Note di Matematica , Lecce 7 (1987), 75-82. MR 90g:46008.

106. "Shrinking bases and Banach spaces Z**/Z". Israel J. Math . 62 (1988), 347-354. MR 89k:46020.

107. "Bases y casirreflexividad en espacios de Banach". Rev. Real Acad. C. Exact. Fis. Natur . Madrid 82 (1988), 45-53. MR 90a:46022.

108. "Espacios de Fréchet de generación débilmente compacta". Collect. Math . 38 (1987), 17-25. MR 90a:46002.

109. "A characterization of totally reflexive Fréchet spaces". Math . Z. 200 (1989), 327-346. MR 90a:46003.

110. "Fréchet spaces with separable strong bidual". Confer. Sem. Mat. Univ. Bari. 1988.

111. "Countable direct sums of Banach spaces". Math . Nachr. 141 (1989), 73-79.

112. "Some properties of weakly countably determined Banach spaces". Studia Math . 93 (1989), 137-144. MR 90f:46019.

113. "Resolution of identity in certain metrizable locally convex spaces". Rev. Real Acad. C. Exact. Fis. Natur . Madrid 83 (1989), 75-96.

114. "Resolution of the identity in certain Banach spaces". Collect. Math . 39 (1988), 127-140. MR 91b:46018.

115. "Projective generators and resolutions of identity in Banach spaces (with J. Orihuela)". Rev. Mat. Univ. Complutense de Madrid 2, núm. supl. (1989), 179-199.

116. "Some properties of Banach spaces Z**/Z. Geometric essays of Banach spaces. Essays in honour of A". Plans. London Math. Soc. Lect. Note Ser. 140 (1989), 169-194.

117. "Projective resolution of identity in C(K) spaces". Arch. Math. Basel 54 (1990), 493-498.

118. "Una propiedad de interpolación en espacios de funciones holomorfas con desarrollos asintóticos". Homenaje al Prof. N. Hayek Kalil . Publ. Univ. de la Laguna (Tenerife) (1990), 351-360.

119. "Topological direct sum decomposition of Banach spaces". Israel J. of Math . 71 (1990), 289-296.

120. "Every Radon-Nikodym compact space is Eberlein compact" (with J. Orihuela and W. Schachermayer). Studia Math ematica 98 (1991), 157-174.

121. "Resoluciones proyectivas del operador identidad y bases de Markushevich en ciertos espacios de Banach". Rev. Real Acad. C. Exact. Fís. Natur . Madrid 84 (1990), 23-34.

122. "On the extent of the (non) quasi-analytic classes (with J. Schmets)". Archiv d. Math . 56 (1991), 593-600.

123. "Interpolation in spaces of holomorphic mappings with asymptotic expansions". Proc. Roy. Irish Acad. 91A (1991), 7-38.

124. "On totally reflexive spaces". Public. dedic. to Prof. Acquaro , (70 birthday), Public. Univ. Bari (Itàlia) (1992), 39-55.

125. "Simultaneous resolutions of the identity operator on normed spaces". Collect. Math . 42 (1991), 265-284.

126. "On basis sequence in Banach space". Note Mat. debli Univ. di Lecce (Italia) (volume dedicated to the memory of Prof. G. Köthe). Pendent de publicació.

127. "Domains of analyticity in Real Normed Spaces" (with J. Schmets). Inst. Mat. Univ. Liege, prepublicació núm. 91003 (1992).

128. Complemented subspaces of certain Banach spaces . Pendent de publicació.

129. On certain class of Markushevich bases . Pendent de publicació.


EMAS upv